Panda BusinesSecure
  • Panda BusinesSecure Exchange z Technologiami TruPrevent
  • Panda BusinesSecure z Technologiami TruPrevent
  • Panda BusinesSecure Antivirus Exchange
  • Panda BusinesSecure Antivirus
  • próba

Panda BusinesSecure Exchange z Technologiami TruPrevent stanowi ochronę nie tylko dla stacji roboczych i serwerów plików, ale także dla systemu Microsoft Exchange Server. Program posiada zaawansowane funkcje filtrowania poczty oraz największe zabezpieczenie przed zagrożeniami internetowymi i nieznanymi wirusami. 

Panda BusinesSecure z Technologiami TruPrevent to maksymalna ochrona dla stacji roboczych i serwerów plików. Produkt skierowany dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Panda BusinesSecure Antivirus Exchange jest to rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorstw, które korzystają ze stacji roboczych, serwerów plików oraz z Microsoft Exchange Server. Dodatkowo program posiada zaawansowane funkcje filtrowania poczty. 

Panda BusinesSecure Antivirus - adresatami tego produktu są małe i średnie firmy, posiadające własną sieć komputerową, które chcą zapewnić bezpieczeństwo stacjom roboczym i serwerom plików.