MBS Navision PDF Drukuj Email
Spis treści
MBS Navision
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10

DODATKOWE FUNKCJE

Wymiary

Moduł Wymiary służy do filtrowania i sortowania danych finansowych. Moduł ten pozwala na definiowanie poprzez atrybuty nieograniczoną liczbę cech, takich jak: regiony, oddziały, wydziały, które mogą być wykorzystywane w transakcjach we wszystkich księgach. Funkcje aplikacji umożliwiają ustawienie konfiguracji reguł, które będę określać metodę łączenia wymiarów i wartości wymiarów. Można sprawdzać użycie wymiarów, zadaniem takiej kontroli jest zwiększenie wartości informacyjnej w danych wyjściowych. Można także dostosować do własnych potrzeb biznesowych reguły wymiarów mające na celu przydzielanie ważności wartościom domyślnym i wartościom analizy.

Obsługa wielu walut, wiele wersji językowych

Na obecnym rynku istnieje wiele firm, które posługują się kilkoma walutami podczas przeprowadzania transakcji.  System Microsoft pozwala ma łatwe skonfigurowanie obsługi walut, przy wykorzystaniu jednolitego rozwiązania dla wszystkich modułów aplikacji, w tym dla funkcji obsługi należności i zobowiązań, raportów Księgi Głównej, kont bankowych, zasobów i zapasów. Klienci i partnerzy biznesowi mogą być obsługiwani nie tylko w języku polskim. Microsoft Navision umożliwia wybranie języka za pomocą którego będą odbywały się kontakty z klientami, dostawcami i pracownikami.

Analizy biznesowe

Microsoft Navision zawiera także moduł, który pozwala na szybkie i łatwe pozyskanie  istotnych informacji. Zadaniem  modułu analiz biznesowych  jest takie przedstawienie danych, aby stanowiły one kluczowe źródło w procesach podejmowania decyzji istotnych dla firmy. Rozwiązanie to korzysta z narzędzia OLAP (Online Analytical Processing) z interaktywnymi graficznymi widokami na potrzeby analizy kluczowych wskaźników efektywności i wizualnej prezentacji trendów, procedur i relacji. W Module Analiz Biznesowych zastosowano interfejs znany z programu Microsoft Outlook. Możliwe jest tworzenie dynamicznych analiz i raportów dla wszystkich obszarów działalności firmy.

Zarządzanie systemem

Konfigurowanie i definiowanie działań w obrębie bazy danych systemu Microsoft Navision jest możliwe dzięki aplikacji Zarządzania Systemem. Okienko nawigacji jest podobne do okienka Microsoft Outlook 2003, zawiera  informacje o menu i opcje personalizacji, które są łatwo dostępne.Menu i okno można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników, tak aby miał on dostęp do funkcji, które będą mu niezbędne przy wykonywaniu swoich zadań w pracy. Prawo dostępu do oddziałów firmy i użytkowników mogą być definiowane i kontrolowane przez administratora, istnieje także możliwość udzielania i ograniczania dostępu do Internetu.  

ŚRODOWISKO C/SIDE

Zaprojektowane na potrzeby architektury typu klient/serwer środowisko C/SIDE jest zbudowane w oparciu o wysoce wydajny, łatwy do dostosowania system zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS). System Microsoft Navision pracuje na platformie Microsoft SQL Server lub na serwerze bazy danych systemu Microsoft Navision. Obie opcje bazy danych działają w systemie Microsoft Windows Server 2003. Z systemem zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS) zintegrowany jest język C/AL (język projektowania czwartej generacji, sterowany zdarzeniami). Oprócz rozbudowanych funkcji zarządzania księgowaniem i biznesem, środowisko C/SIDE udostępnia wszechstronne narzędzia konfiguracyjne, umożliwiające tworzenie rozwiązań specyficznych dla klientów, w tym specjalistycznych rozwiązań dostarczanych przez sieć partnerów i niezależnych dostawców oprogramowania. Od zarządzania finansami i relacjami z klientem aż po zaawansowane zarządzanie łańcuchem dostaw i e-biznes — system Microsoft Navision oferuje bezkonkurencyjny zestaw modułów i funkcji, pozwalający na uzyskiwanie, gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie istotnych informacji biznesowych w firmie oraz przekazywanie ich kluczowym partnerom i klientom.