MBS Navision PDF Drukuj Email
Spis treści
MBS Navision
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10

DYSTRYBUCJA

Obecnie ważnym dla każdego klienta jest sposób dystrybucji jaki posiada producent od którego zakupywane są towary, czy usługi. Moduł dystrybucji pozwala na śledzenie i monitorowanie zadań oraz procesów znajdujących się w łańcuchu dostaw. Dzięki korzystaniu z zaawansowanych funkcji zawartych w module można wpływać na zmianę – zmniejszenie kosztów i zwiększanie efektywności zarządzania magazynem. Proces śledzenia pozycji i automatycznego pobierania danych (ADCS) wpływa na usprawnienie działań w zakresie zarządzania zapasami i zwiększenie dokładności danych o magazynowanych towarach. W module można wprowadzić ostrzeżenia i powiadomienia dostosowane do potrzeb użytkownika. Moduł dystrybucja pozwala na monitorowanie i śledzenie zdarzeń krytycznych dla firmy, takich jak niedobory zapasów, procesów produkcyjnych i przepływów środków pieniężnych. Korzystanie z wymienionych wyżej funkcji zawartych w module Dystrybucja wpływa na przekazywanie klientom rzetelnych informacji dotyczących zakupów. Dzięki czemu, klienci będą mieli świadomość, iż firma jest wiarygodnym partnerem.